Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

“Do you know how much it is to rent a church singing group?”

“Sir, do you mean a choir?”

“Fine, yes, do you know how much it is to acquire a church singing group?”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét