Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Yoda and Obi Wan in a space ship

Obi wan asks: "are we going the right way?"

Yoda answers: "off course, we are"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét