Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

What do you call a priest who becomes a lawyer?

A father in law

0 nhận xét:

Đăng nhận xét