Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

How Graffiti Became Gentrified


How Graffiti Became Gentrified
Two decades after Rudy Giuliani tried to rid New York City of graffiti, the art form is flourishing — with unexpected consequences.

June 19, 2019 at 08:26PM
via Digg http://bit.ly/2Fnzg8i

0 nhận xét:

Đăng nhận xét