Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

If you boil a funny bone it becomes a laughing stock.

That's pretty humerus.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét