Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Son: Dad am I adopted?

Dad: Of course not son. You think I’d choose you?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét