Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

My girlfriend is the square root of -100

Perfect 10, but imaginary

0 nhận xét:

Đăng nhận xét