Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Today, I played God.

I saw a bug, suffering. I watched it for a couple of minutes. Then I kept watching, and watching, and watching...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét