Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

What do you call a girl in the middle of a tennis court?

Annette.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét