Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

I'm 60 days clean now.

It's been hard showering every day, but thankfully I had heroin to help me through it.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét