Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Apparently, someone in London gets stabbed every 52 seconds

Poor bastard

0 nhận xét:

Đăng nhận xét