Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

What do you call a female peacock?

A peacunt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét