Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Why does Stephen Hawking do one-liners?

Because he can't do stand up

0 nhận xét:

Đăng nhận xét