Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

What do you call an illegal immigrant vs. a child molester?

Alien vs. Predator.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét