Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

What do you get when you spell man backwards?

Flashbacks.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét