Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Don't ever take a sleeping pill and a laxative at the same time.

But if you do, you will sleep like a baby.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét