Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

If a stork brings white babies and a crow brings black babies, what type of bird brings no babies?

A swallow

0 nhận xét:

Đăng nhận xét