Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

I'm glad I wasn't close to my dad when he died

He stepped on a landmine

0 nhận xét:

Đăng nhận xét