Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

I have a T-Rex who sells me guns.

He's a small arms dealer.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét