Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

I'm all for jokes, but jokes about sexually abusing mentally handicapped people?

That's fucking retarded.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét