Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

What one food reduces a woman's sex drive by 90%?

Wedding cake.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét