Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Why is Communism one of the most ironic words?

It's Capitalized

0 nhận xét:

Đăng nhận xét