Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

What did the robber say after detonating a bomb inside a bank?

EDIT: Wow! This blew up! Thanks for the gold!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét