Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

How can you tell if an envelope is gay?

It comes in the mail.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét