Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

My Grandpa said, "Your generation relies too much on technology!"

I replied, "No, your generation relies too much on technology!"

Then I unplugged his life support

0 nhận xét:

Đăng nhận xét