Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

What does a gay rooster say?

"Anycockledoooooo!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét