Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

In North Korea, we have this joke about Kim Jong-un

[removed]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét