Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

"Tony, can you spell your name backwards?"

Tony: sure... y not

0 nhận xét:

Đăng nhận xét