Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

You guys wanna hear a construction joke?

..... hold on I'm working on it.

(Brought to you by my 8 year old nephew)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét