Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

"Dad, look! I'm a 3D printer!"

"Chris, close the god damn door if you're taking a shit"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét