Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Hi, I'm Buzz Aldrin. Second person to step on the moon.

Neil before me.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét