Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

What do you get when you vaporize a king?

A noble gas.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét