Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

I call my car the "pussy wagon" because

that's where I go to cry.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét