Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

What do you call a nun in a wheelchair?

Virgin Mobile.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét