Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

I told my Kentucky raised girlfriend her family tree doesn't fork...

...it spoons.

She did not find it humorous

0 nhận xét:

Đăng nhận xét