Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Dark humour is like a child with cancer

It never gets old.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét