Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

To whoever stole my thesaurus...

To whoever stole my thesaurus, you made my day bad. I hope bad things happen to you. You're a bad person.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét