Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Germany opens a summer school for kids with ADD

Its a concentration camp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét