Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

What do you call a snake that's 3.14 metres long?

A πthon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét