Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Little girl: "Grandma, make a noise like a frog." Grandma: "Why?"

Little girl: "Cause daddy says we'll make a lot of money when you croak."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét