Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

What's Hitler's least favorite planet?

Jewpiter.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét