Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

I left my adderall in my Ford Fiesta.

Now it's a Ford Focus.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét