Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Why is whacking a Donald Trump piñata a really *bad* idea?

Because it's full of shit

0 nhận xét:

Đăng nhận xét