Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

What do you call it when a white person robs you?

Capitalism.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét